Hakka Lui Cha 客家擂茶 @ 亚达屋 338 小食馆

健康志向の高まりで人気沸騰中の客家擂茶

客家(はっか)とは?


客家擂茶:はっかるいちゃ Hakka Lui Cha / Thunder Tea RiceHakka Lui Cha 客家擂茶 @ 亚达屋 338 小食馆